Որոշել ճիշտ պատասխանները:
 
Վիտամիններով հարուստ են`
Ածխաջրերի պարունակությունը մարդու օրգանիզմում կազմում է`