213dcc3e643308d1d6f2e0bed0e41435-w584.jpg
 
Նշել ճիշտ պատասխանները:
 
Նշվածներից ո՞րն է արյան \(III\) խմբի բնութագիրը:
 
 
Տեղի կունենա արդյոք սոսնձում, եթե \(IV\) խմբի արյունը ներարկենք արյան \(IV\) խումբ ունեցող մարդուն. ,
 
որովհետև :