Գտնել գումարի անհայտ բաղադրիչը նշանակում է գտնել հավասարության մեջ բաց թողնված գումարելիներից որևէ մեկը:
Ինչպե՞ս անել դա:
 
Դիտարկենք հետևյալ հավասարությունը:
 
1.jpg
  \(+\)  
            \(?\)
  \(=\)  
3.jpg
\(3\)
գումարելի
\(+\)
  
\(?\)
բաց թողնված գումարելի
\(=\)
 
\(5\)
գումար
 
\(3 + ? = 5\) (երեքին գումարած անհայտ գումարելին հավասար է հինգի):
 
Տրված հավասարության մեջ պարզ է առաջին գումարելին \((3)\) և գումարը \((5),\) բայց անհայտ է երկրորդ գումարելին: 
 
Ուշադրություն
Եթե հայտնի են գումարելիներից մեկը և գումարը, ապա դրանց օգնությամբ կարելի է գտնել նաև անհայտ գումարելին:
  3.jpg
  
-      
 1.jpg
  \(=\)  
3_1.jpg
\(5\)
գումար
\(-\)
  
3
հայտնի գումարելի
\(=\)
 
  
2
անհայտ գումարելի
 
\(5 - 3 = 2\) (հինգից հանած երեք հավասար է երկուսի):
 
Ուշադրություն
Հիշի՛ր՝ անհայտ գումարելիներից որևէ մեկը գտնելու համար կարելի է գումարից հանել հայտնի գումարելին: