Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Աղյուսակում գումարման անհայտ բաղադրիչների տեղադրում 4Մ.
2. Անհայտ բաղադրիչի գտնելը 3Մ.
3. Նկարի օգնությամբ անհայտ բաղադրիչների գտնելը 3Մ.
4. Երեք թվով անհայտ բաղադրիչի գտնելը 3Մ.
5. Լրացրո՛ւ աղյուսակը 4Մ.