Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը (1 -ից 5)

Բարդություն հեշտ

2
2. Տարբերության անհայտ բաղադրիչի գտնելը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը (1-ից 10)

Բարդություն միջին

2
4. Անհայտ բաղադրիչի գտնելը և անվանումը

Բարդություն միջին

3
5. Հանման անհայտ բաղադրիչներ

Բարդություն բարդ

6

Նյութեր ուսուցչի համար