Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Պատկերների տարբերությունը 1Մ.
2. Առարկաների համեմատումն ըստ ձևի 1Մ.
3. Առարկաների ընդհանուր հատկությունները 1Մ.
4. Առարկաների համեմատումն ըստ նյութի 3Մ.
5. Պատկերների նմանությունները 1Մ.