Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Պատկերների տարբերությունը 1Մ.
2. Պատկերների նմանությունները 1Մ.
3. Առարկաների համեմատումն ըստ ձևի 1Մ.
4. Առարկաների ընդհանուր հատկությունները 1Մ.
5. Առարկաների համեմատումն ըստ նյութի 3Մ.