Տրված է 14սմ երկարություն ունեցող հատված:
 
Ներկայացրո՛ւ սանտիմետրերով և դեցիմետրերով:
 
Պատասխան՝ հատվածի երկարությունը հավասար է դմ սմ -ի: