Գտիր  ճիշտ պատասխանը:
 
\(KM\) հատվածի երկարությունը հավասար է \(4\) սմ -ի, իսկ \(LN\) հատվածի երկարությունը հավասար է \(9\) սմ -ի:
 
\(KM\) հատվածն ավելի  է, քան \(LN\) հատվածը: