Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Հատվածների երկարության համեմատում 2Մ.
2. Հանման և գումարման գործողություններ երկարության չափման տարբեր միավորներով 3Մ.
3. Կատարի՛ր գործողությունը 2Մ.
4. Երկար, թե՞ կարճ 1Մ.
5. Արտահայտի՛ր սանտիմետրերով և դեցիմետրերով 2Մ.
6. Կատարի՛ր համեմատման գործողությունները 2Մ.
7. Որոշի՛ր սածիլի բարձրությունը 6Մ.