Դիտարկենք նկարները:
Կետ
Tocka.png — \(A\) կետ 
Tocka2.png — \(B\) կետ 
Կետերը նշանակվում են մեծատառերով:
Գծեր
uxix_a-01.png — \(a\) ուղիղ
uxix_b-01.png  — \(b\) ուղիղ
kor_a-01.png —\(a\) կոր
kor_b-01.png — \(b\) կոր
Թե՛ կորը, թե՛ ուղիղը նշանակվում են փոքրատառերով:
Հատված
hatvac-01.png — \(AB\) հատված
Հատվածն ունի սկիզբ և վերջ:
Ճառագայթ
jaragayt-01.png — ճառագայթ
Ճառագայթն ունի սկիզբ՝ \(A\) կետով նշված, սակայն չունի վերջ:
Աղբյուրները
Բ. Պ. Հեյդման, Տ. Վ. Իվակինա, Ի. Է. Միշարինա «Մաթեմատիկա աշխատանքային տետր №2 քառամյա տարրական դպրոցի 1 -ին դասարանի համար. Առաջին կիսամյակ. ՄՊՀ -ի  «Մոսկովյան դասագրքեր» հրատ., Մոսկվա 2001թ