Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

19Մ.
1. Անվանի՛ր պատկերն ըստ գույնի 1Մ.
2. Կետերի դիրքը նկարում 1Մ.
3. Հատվածներից ո՞րն է ավելի երկար կամ ավելի կարճ 3Մ.
4. Գտի՛ր տան ճանապարհը 4Մ.
5. Ուղիղների և եռանկյունների քանակը 5Մ.
6. Անվանի՛ր և համեմատի՛ր հատվածների երկարությունները 3Մ.
7. Կետի պատկանելիությունը պատկերին 2Մ.