Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատկերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Միևնույն ձևի պատկերներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Պատկերի անվանումը

Բարդություն հեշտ

1
4. Նույնքան պատկեր

Բարդություն միջին

2
5. Այլ պատկերների կազմում եռանկյունուց

Բարդություն միջին

2
6. Պատկերի կառուցում քառակուսուց

Բարդություն միջին

2
7. Երկրաչափական պատկերներից կազմված էակ

Բարդություն բարդ

3
8. Երկրաչափական պատկերներից կազմված արարած

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ