Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

30Մ.
1. Հաշվի՛ր առարկաները 1Մ.
2. Հետ հաշվում 1.5Մ.
3. Լրացրո՛ւ աղյուսակը 1.5Մ.
4. Թվերի շարք 8Մ.
5. «Հարևան» թվեր 4Մ.
6. Գնդակների քանակը նկարի աջ և ձախ կողմերում 4Մ.
7. Երկրաչափական պատկերների հաշվում 5Մ.
8. Նախորդ և հաջորդ թվեր 1Մ.
9. Առարկաների երկուական հաշվում 4Մ.