Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խնդիր օտար լեզուների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Խնդիր խնձորների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Խնդիր տարիքի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Խնդիր գնդակների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
5. Խնդիր տարիքի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
6. Խնդիր կոնֆետների վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5
7. Խնդիր տոնածառի խաղալիքների վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար