Որոշի՛ր, թե քանի միավոր է պարունակում հետևյալ թվի միավորների կարգում գտնվող  թիվը՝ 29
 
Պատասխան՝