Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գրի՛ր թվերով

Բարդություն հեշտ

1
2. Տասական հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
3. Հաջորդ թիվը

Բարդություն հեշտ

1
4. Նախորդ թիվը

Բարդություն հեշտ

1
5. Քանի՞ տասնյակ և քանի՞ միավոր

Բարդություն հեշտ

1
6. Տասնավորներ և միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
7. Տասնյակների քանակը

Բարդություն հեշտ

1
8. Գտի՛ր նախորդ զույգ կամ կենտ երկնիշ թիվը

Բարդություն միջին

4
9. Հնգական հաշվում

Բարդություն միջին

4
10. Նույնքան

Բարդություն միջին

3
11. Քանի՞ տասնյակ, քանի՞ միավոր

Բարդություն միջին

3
12. Զույգ, թե՞ կենտ

Բարդություն միջին

3
13. Գտի՛ր հաջորդ զույգ կամ կենտ երկնիշ թիվը

Բարդություն միջին

3
14. Երկուական, հնգական և տասական հաշվում

Բարդություն բարդ

5
15. Բացթողումներով հաշվում (երկուական, երեքական, չորսական, հինգական, տասական)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք ՝ «21-ից 100 թվեր» թեմայից

Բարդություն միջին

4

Նյութեր ուսուցչի համար