Միանիշ թվերը բաղկացած են մեկ թվանշանից, օրինակ՝  \(6, 2, 0, 9, 5\)
Երկնիշ թվերը բաղկացած են երկու թվանշանից, օրինակ՝  \(81, 26, 12, 99, 42\)
Ստորև տրված են այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնք պարունակում են նույնքան միավոր, որքան տասնյակ՝
 
\(1\ \)տ. \(1\ \)մ. \(=11\)              \(6\ \)տ. \(6\ \)մ. \(=66\)
 
\(2\ \)տ. \(2\ \)մ. \(=22\)              \(7\ \)տ. \(7\ \)մ. \(=77\)
 
\(3\ \)տ. \(3\ \)մ. \(=33\)              \(8\ \)տ. \(8\ \)մ. \(=88\)
 
\(4\ \)տ. \(4\ \)մ. \(=44\)              \(9\ \)տ. \(9\ \)մ. \(=99\)
 
\(5\ \)տ. \(5\ \)մ. \(=55\)