Մենք արդեն գիտենք \(0\)-ից \(20\) թվերը: 
 
\(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \)\(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\)
 
Այժմ ծանոթանանք \(20\)-ից մեծ բոլոր երկնիշ թվերին: 
 
\(20 = 2\) տ. \(0\) մ.
 
Գումարենք \(1\)
 
\(20 = 2\) տ. \(0\) մ. \(+ 1\) մ.\(= 2\) տ. \(1\) մ. \(= 21\)
 
\(2\) տ. \(1\ \)մ. \(= 21\)     քսանմեկ
\(2\) տ. \(2\ \)մ. \(= 22\)     քսաներկու
\(2\) տ. \(3\ \)մ. \(= 23\)     քսաներեք
\(2\) տ. \(4\ \)մ. \(= 24\)     քսանչորս
\(2\) տ. \(5\ \)մ. \(= 25\)     քսանհինգ
\(2\) տ. \(6\ \)մ. \(= 26\)     քսանվեց
\(2\) տ. \(7\ \)մ. \(= 27\)     քսանյոթ
\(2\) տ. \(8\ \)մ. \(= 28\)     քսանութ
\(2\) տ. \(9\ \)մ. \(= 29\)     քսանինը
\(3\) տ. \(0 \)մ. \(= \)\(30\)     երեսուն
և այլն:
  
Ուշադրություն
Երկնիշ թվերի դեպքում (երկնիշ թվերը նրանք են, որոնք բաղկացած են երկու թվանշանից) առաջին թվանշանը ներկայացնում է տասնյակների կարգը, իսկ երկրորդ թվանշանը՝ միավորների կարգը:
Տասնյակներ
  
\(1\) տ.
տասը կամ \(10\)
\(2\) տ.
քսան կամ \(20\)
\(3\) տ.
երեսուն կամ \(30\)
\(4\) տ.
քառասուն կամ \(40\)
\(5\) տ.
հիսուն կամ \(50\)
\(6\) տ.
վաթսուն կամ \(60\)
\(7\) տ.
յոթանասուն կամ \(70\)
\(8\) տ.
ութսուն կամ \(80\)
\(9\) տ.
իննսուն կամ \(90\)
 
Միավորներ
  
\(0\) մ.
զրո կամ \(0\)
\(1\) մ.մեկ կամ \(1\)
\(2\) մ.երկու կամ \(2\)
\(3\) մ.երեք կամ \(3\)
\(4\) մ.չորս կամ \(4\)
\(5\) մ.հինգ կամ \(5\)
\(6\) մ.վեց կամ \(6\)
\(7\) մ.յոթ կամ \(7\)
\(8\) մ.ութ կամ \(8\)
\(9\) մ.ինը կամ \(9\)
\(10\) տ. \(= 100\) կամ հարյուր