Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Գրի՛ր թվերով 1Մ.
2. Քանի՞ տասնյակ և քանի՞ միավոր 1Մ.
3. Տասնյակների քանակը 1Մ.
4. Հաջորդ թիվը 1Մ.