Լրացրո՛ւ աղյուսակը:
 
Թվեր
Գտի՛ր
Արդյունք
3 և 4
արտադրյալը
44 և 4
գումարը
44 և 3
տարբերությունը
12 և 3
քանորդը