Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաժանման նշանը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ճշմարիտ հավասարության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Բաժանման առանձին մասերը

Բարդություն հեշտ

3
4. Հատվածի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
5. Բաժանման երկու արտահայտություն

Բարդություն միջին

3
6. Գտի՛ր տրված արտահայտությունների արժեքները

Բարդություն միջին

4
7. Անհավասարություն

Բարդություն միջին

3
8. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն բարդ

5
9. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (բաժանում և գումարում)

Բարդություն բարդ

3
10. Կատարի՛ր գործողությունները

Բարդություն բարդ

6
11. Լուծիր խնդիրը

Բարդություն բարդ

5
12. Խնդրի լուծում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք՝ «Բաժանում» թեմայից

Բարդություն միջին

12

Նյութեր ուսուցչի համար