Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բաժանում Հասկացություն բաժանման մասին:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բաժանման նշանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տրված են տարբերակներ և պահանջվում է դրանցից ընտրել բաժանումները:
2. Ճշմարիտ հավասարության ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է ընտրել ճշմարիտ հավասարությունը:
3. Բաժանման առանձին մասերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Տրված է արտահայտություն՝ ըստ որի ստուգվում են բաժանման առանձին մասերի՝ բաժանելիի, բաժանարարի և քանորդի իմացությունը:
4. Հատվածի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պահանջվում է հատված գծել և բաժանել մասերի:
5. Բաժանման երկու արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրված է արտադրյալով հավասարություն: Պահանջվում է կազմել բաժանման արտահայտություն:
6. Գտի՛ր տրված արտահայտությունների արժեքները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Անհրաժեշտ է գտնել տրված երկու արտահայտությունների արժեքները:
7. Անհավասարություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է գտնել արտահայտությունների արժեքները և համեմատել դրանք:
8. Լուծի՛ր խնդիրը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Անհրաժեշտ է կազմել բաժանման արտահայտություն և գտնել դրա արժեքը:
9. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (բաժանում և գումարում) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Տրված առաջադրանքը ստուգում է բաժանման և գումարման իմացությունները:
10. Կատարի՛ր գործողությունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում է ընդհանուր գիտելիքների՝ գումարի, տարբերության, արտադրյալի և քանորդի իմացությունը:
11. Լուծիր խնդիրը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Այս խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է կազմել թվաբանական երկու արտահայտություն:
12. Խնդրի լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Տրված խնդիրը լուծվում է երկու գործողությամբ՝ հանում և բաժանում:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ «Բաժանում» թեմայից 00:05:00 միջին 12Մ. Վարժանք՝ «Բաժանում» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ «Բաժանում» թեմայից 00:10:00 միջին 13Մ. Տնային աշխատանք՝ «Բաժանում» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք՝ «Բաժանում» թեմայից 00:13:00 միջին 7Մ. Ստուգողական աշխատանք՝ «Բաժանում» թեմայից