Գրի՛ր ճիշտ պատասխանները:
 
16:2=8
 
Բաժանելի —
 
Բաժանարար —
 
Քանորդ —