Գծի՛ր 9 սմ երկարություն ունեցող մի հատված և բաժանի՛ր այն 3 հավասար մասերի:
 
Յուրաքանչյուր մասի երկարությունը հավասար է  սմ-ի: