Ուշադիր կարդա՛ և ընտրի՛ր ճշմարիտ հավասարությունը:
 
Տասներկուսը բաժանած չորսի հավասար է երեքի: