Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կազմի՛ր արտահայտություն ըստ նկարի

Բարդություն հեշտ

2
2. 2-ի բազմապատկումը

Բարդություն հեշտ

1
3. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Մեկ գումարելիով ավելի

Բարդություն միջին

3
5. Մեկ գումարելիով պակաս

Բարդություն միջին

3
6. Արտահայտության արժեքը՝ ըստ աճման կամ նվազման կարգի

Բարդություն միջին

3
7. Գումարի և արտադրյալի համեմատում

Բարդություն միջին

3
8. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

3
9. Տարբերության և արտադրյալի համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (գումար)

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար