2 -ի բազմապատկում
Նկարում ցույց է տրված, թե ինչպես կարելի է միևնույն գումարելիների (տվյալ դեպում \(2\) -ի) գումարումը փոխարինել՝ բազմապատկելով \(2\) -ի և \(3\) -ի: Նմանապես հնարավոր է բազմապատկել \(4 -ի, 5 -ի, 6 -ի, 7 -ի, 8 -ի, 9 -ի\):
 
2.bmp
 
\(2 · 2 = 4\)     Երկու անգամ երկու հավասար է չորսի: 

\(2 · 3 = 6\)     Երկու անգամ երեք հավասար է վեցի:

\(2 · 4 = 8\)     Երկու անգամ չորս հավասար է ութի:

\(2 · 5 = 10\)   Երկու անգամ հինգ հավասար է տասի:
 
\(2 · 6 = 12\)   Երկու անգամ վեց հավասար է տասներկուսի:
 
\(2 · 7 = 14\)   Երկու անգամ յոթ հավասար է տասնչորսի:
 
\(2 · 8 = 16\)   Երկու անգամ ութ հավասար է տասնվեցի:
 
\(2 · 9 =18\)   Երկու անգամ ինը հավասար է տասնութի:
 
Արտադրիչների տեղերը հնարավոր է փոխել, որի արդյունքում արտադրյալը չի փոխվի:
 
\(2 · 2 = 4\) 
 
\(3 · 2 = 6\)    

\(4 ·2 = 8\)    
 
\(5 · 2 = 10\)   
 
\(6 · 2 = 12\)  
 
\(7 · 2 = 14\)  
 
\(8 · 2 = 16\)  
 
\(9 · 2 =18\)