Կար 38 կապույտ թուղթ: Դրանցից մի քանիսը կտրեցին՝ յուրաքանչյուրը բաժանելով \(5\) հավասար քառակուսիների:
 
Ընդամենը 40 քառակուսի:
 
Հաշվի՛ր, թե քանի չկտրած կապույտ թուղթ մնաց:
 
Քան՞ի կապույտ թուղթ կտրեցին՝  :
 
Մնաց չկտրած   կապույտ թուղթ: