Գտի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
18:25
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: