Գտի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
15:5:323
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Չորրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: