Գտի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
25:(5449)+37
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: