Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
64319+393
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է   -ի:
Երրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Չորրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: