Բազմապատկման աղյուսակի օգնությամբ հնարավոր է գտնել քանորդը:
 
\(·\)
2
  
3
  
4
 
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
 2
\( \)
\( \)
\( \)
\(10\)
\( \)
\( \)
\( \)
 
3
\( \)
\( \)
\( \)
\(15\)
\( \)
\( \)
\( \)
 
4
\( \)
\( \)
\( \)
\(20\)
    
5
 \(10\)
\(15\)
\(20\)
\(25\)
 \(30\) \(35\)
\( 40\)
 \(45\)
6
\( \)
\( \)
 
\(30\)
    
7
\( \)
 
 
\(35\)
    
8
 \( \)
 
 
 \(40\)
   
\( \)
9
  
 
 
 \(45\)
    
 
Օրինակ՝ գտնենք \(40:5\) արտահայտության քանորդը, որն անմիջականորեն կապված է \(5\)\( · ? = 40\) բազմապատկման արտահայտության հետ: 
 
Աղյուսակի այն տողում, որտեղ առաջին թիվը \(5\) է, գտնենք \(40\) թիվը, որը գտնվում է այն շարքում, որտեղ առաջին թիվը \(8\) է:
 
Ուրեմն՝ \(5 · 8 = 40\)
\( \) 
\( \)Հետևաբար՝ \(40 : 5 = 8\)
 
Եվ քանի որ \(40:8\) արտահայտության քանորդը կապված է \(8 · 5 = 40\) բազմապատկման արտահայտության հետ, ապա \(40 : 8 = 5\)