Եթե նկատեցիք, \(5\) -ի բազմապատկման աղյուսակում յուրաքանչյուր հաջորդ արտադրյալը նախորդից և հաջորդից տարբերվում է \(5\) -ով:
 
Կիրառելով արտադրյալի տեղափոխական օրենքը՝ կստանանք.
 
\(2 · 5 = 5·2=5+5=10\)
   
\(3 · 5 = 5·3=5·2+5=10+5=15\)
  
\(4 · 5 = 5·4=5·3+5=15+5=20\)
 
\(5 · 5 = 5·4+5=20+5=25\)  
 
\(6 · 5 = 5·6=5·5+5=25+5=30\) 
 
\(7 · 5 = 5·7=5·6+5=30+5=35\)  
 
\(8 · 5 = 5·8=5·7+5=35+5=40\)
 
\(9 · 5 = 5·9=5·8+5=40+5=45\) 
Օրինակ
\(5· 6+5\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել  \(5· 7\) -ով, որն էլ հավասար է \(35\) -ի:
 
\(5· 6-5\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(5· 5\) -ով, որն էլ հավասար է \(25\) -ի: