5 -ի բազմապատկում 
Տրված է \(9\) նկար, յուրաքանչյուրում \(5\) կոճակ:
 
Կրկնվող գումարելիի՝ տվյալ դեպքում \(5\) -ի կրկնաբար գումարումը հնարավոր է փոխարինել՝ բազմապատկելով \(2\)-ի, \(3\)-ի, \(4\)-ի, ինչպես նաև \(5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի և 9-ի\):
                                                                                                                                                                                          
  1   
2        
3
4
5
по 5.bmpпо 5.bmpпо 5.bmpпо 5.bmpпо 5.bmp
\(5\) 
\(10  \)
\(15\)
\(20  \)
\(25 \)
 
6
7
8
9
по 5.bmp
по 5.bmp
по 5.bmp
по 5.bmp
\(30\)
\(35\)
\(40\)
\(45\)
 
\(5· 2 = 10\)     Հինգ անգամ երկու հավասար է տասի:

\(5· 3 = 15\)     Հինգ անգամ երեք հավասար է տասնհինգի:

\(5· 4 = 20\)     Հինգ անգամ չորս հավասար է քսանի:

\(5· 5 = 25\)     Հինգ անգամ հինգ հավասար է քսանհինգի:
 
\(5· 6 = 30\)     Հինգ անգամ վեց հավասար է երեսունի:
 
\(5· 7 = 35\)     Հինգ անգամ յոթ հավասար է երեսունհինգի:
 
\(5· 8 = 40\)     Հինգ անգամ ութ հավասար է քառասունի:
 
\(5· 9 = 45\)     Հինգ անգամ ինը հավասար է քառասունհինգի:
5 -ի բազմապատկում
Արտադրիչների տեղերը փոխելով՝ կստանանք.
 
\(2 · 5 = 10\)     

\(3 · 5 = 15\)    

\(4 · 5 = 20\)   

\(5 · 5 = 25\)   
 
\(6 · 5 = 30\)  
 
\(7 · 5 = 35\)  
 
\(8 · 5 = 40\)  
 
\(9 · 5 = 45\)