3 թիվը մեծացնելով 6 անգամ կստանանք 
 
(Կազմի՛ր արտահայտություն, հաշվի՛ր արժեքը և գրի՛ր տրված վանդակում:):