Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 6 -ի բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվի փոքրացնելը

Բարդություն հեշտ

1
3. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն հեշտ

3
4. Բազմապատկի՛ր

Բարդություն հեշտ

2
5. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն հեշտ

2
6. Արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

2
7. Պարզ խնդիր

Բարդություն միջին

4
8. Խնդիր կոնֆետների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

2
9. Դասավորի՛ր արտահայտության արժեքներն ըստ աճման կամ նվազման կարգի

Բարդություն միջին

2
10. Միևնույն արժեքն ունեցող արտահայտություններ

Բարդություն միջին

4
11. Թվեր, որոնք բաժանվում են 6 -ի

Բարդություն միջին

3
12. Լուծիր խնդիրը

Բարդություն միջին

4
13. Երկու առաջադրանքների համեմատում

Բարդություն միջին

4
14. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (2 գործողություն)

Բարդություն միջին

2
15. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (3 գործողություն)

Բարդություն միջին

3
16. Առանց փակագծերի արտահայտություններ (3 գործողություն)

Բարդություն միջին

3
17. Տառերով արտահայտություններ, քանորդ

Բարդություն բարդ

2
18. Տառերով արտահայտպություններ

Բարդություն բարդ

1
19. Քանորդների համեմատում

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար