36 -ը փոքրացրո՛ւ 6 անգամ:
 
Գտի՛ր պատասխանը՝ օգտվելով \(6\) -ի բազմապատկման աղյուսակից:
 
\(·\)
2  
3
4
5  
6  
7  
8  
9  
2
\( \)\( \)\( \)
 
\(12\)\( \)\( \)
 
3
\( \)\( \)
\( \)
\(  \)
\(18\)
\( \) 
\( \)
 
4
\( \)\( \)\( \)
\( \)
\(24\)
 
 
 
5
\( \)
\(  \)
\( \)
 
\(30\)
 
 
 
6
\(12\)\(18\)
\(24\)
\(30\)
\(36\)
\(42\)
\(48\)
\(54\)
7
\( \)
 
 
 
\(42\)
 
 
 
8
   
 
 
 
 
\(48\)
 
 
\( \)
9
  
 
 
  
\(54\)
   
 
 Պատասխան՝