Կատարի՛ր գործողությունները:
 
(16+20):6
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: