Լուծի՛ր \(2\) խնդիրները և համեմատի՛ր: Որպես բաժանման նշան գրեք սա՝ \(:\)
 
Առաջադրանք 1Առաջադրանք 2
Աշխատանքի ուսուցման դասին աշակերտները
թղթից կտրեցին 12 մեծ և \(6\) -ով ավելի քիչ փոքր քառակուսիներ:
 
Քանի՞ փոքր քառակուսի կտրեցին աշակերտները:
 
 \(=\) 
(Առաջին վանդակում թվերն ու նշանները գրի՛ր առանց բացատի):
Աշխատանքի ուսուցման դասին աշակերտները թղթից կտրեցին 12 մեծ և \(6\) անգամ ավելի քիչ քառակուսիներ:
 
Քանի՞ փոքր քառակուսի կտրեցին
աշակերտները:
 
 \(=\) 
(Առաջին վանդակում թվերն ու նշանները գրի՛ր առանց բացատի):