DSC_0023_web.jpg
 
Գագիկը և Արամը Նոր տարվա նախօրյակին զարդարում էին իրենց սենյակը:
Նրանք թղթից պատրաստեցին 12 փաթիլ և \(6\) անգամ ավելի քիչ եղևնի:
 
Պարզի՛ր, թե ընդամենը քանի փաթիլ և եղևնի պատրաստեցին Գագիկը և Արամը: 
 
Պատասխան՝ ընդամենը պատրաստեցին  հատ եղևնի և փաթիլներ: