Նշի՛ր այն թվերը, որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են \(6\) -ի: