Ցո՛ւյց տուր այն բոլոր տարբերակները, որոնց արժեքները նույնն են: