Հաշվի՛ր և դասավորի՛ր արտահայտությունների արժեքները ՝ ըստ նվազման կարգի:
 
68,62,66
 
 
(Թվերը գրի՛ր առանց բացատի՝ իրարից անջատելով ստորակետերով):