Կատարի՛ր գործողությունները:
 
3848:(5549)
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է -ի:
 
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: