Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. 6 -ի բազմապատկում 1Մ.
2. Բազմապատկի՛ր 2Մ.
3. Արտահայտությունների համեմատում 2Մ.
4. Խնդիր կոնֆետների վերաբերյալ 2Մ.
5. Լուծի՛ր խնդիրը 2Մ.