Եթե նկատեցիք՝ \(6\) -ի բազմապատկման աղյուսակում յուրաքանչյուր հաջորդ արտադրյալը նախորդից և հաջորդից տարբերվում է \(6\) -ով:
 
Կիրառելով արտադրյալի տեղափոխական օրենքը՝ կստանանք.
 
\(2 · 6 = 6·2=6+6=12\)
   
\(3 · 6 = 6·3=6·2+6=12+6=18\)
  
\(4 · 6 = 6·4=6·3+6=18+6=24\)
 
\(5 · 6 = 6·5=6·4+6=24+6=30\)  
 
\(6 · 6 = 6·5+6=30+6=36\) 
 
\(7 · 6 = 6·7=6·6+6=36+6=42\)  
 
\(8 · 6 = 6·8=6·7+6=42+6=48\) 
 
\(9 · 6 = 6·9=6·8+6=48+6=54\) 
Օրինակ
\(6· 4+6\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(6· 5\) -ով, որն էլ հավասար է \(30\) -ի:
\(6· 9-6\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(6· 8\) -ով, որն էլ հավասար է \(48\) -ի: