Բազմապատկման աղյուսակի օգնությամբ հնարավոր է գտնել քանորդը:
 
\(·\)
2
  
3
  
4
 
5
  
6
 
7
  
8
  
9
  
 2
\( \)
\( \)
\( \)
  
\(12\)
\( \)
\( \)
 
3
\( \)
\( \)
\( \)
  
\(18\)
\( \)
\( \)
 
4
\( \)
\( \)
\( \)
 
\(24\)
   
5
  
  
\( \)
 
\(30\)
   
6
\(12\)
\(18\)
 \(24\) \(30\)
\(36\)
 \(42\) \(48\)
\(54\)
7
\( \)
 
  
\(42\)
   
8
 
 
  
\(48\)
  
\( \)
9
  
 
  
\(54\)
   
 
Օրինակ՝ գտնենք \(54:6\) արտահայտության քանորդը, որն անմիջականորեն կապված է \(6\)\( · ? = 54\) բազմապատկման արտահայտության հետ: 
 
Աղյուսակի այն տողում, որտեղ առաջին թիվը \(6\) է, գտնենք \(54\) թիվը, որը գտնվում է այն շարքում, որտեղ առաջին թիվը \(9\) է:
 
Ուրեմն՝ \(6 · 9 = 54\)
\( \) 
Հետևաբար՝ \(54 : 6 = 9\)
 
Եվ քանի որ \(54:9\) արտահայտության քանորդը կապված է \(9 · 6 = 54\) բազմապատկման արտահայտության հետ, ապա \(54 : 9 = 6\)
Աղբյուրները