6 -ի բազմապատկում
Տրված է \(9\) նկար, յուրաքանչյուրում \(6\) արջուկ:
 
Կրկնվող գումարելիների՝ տվյալ դեպքում \(6\) -ի կրկնաբար գումարումը հնարավոր է փոխարինել՝ բազմապատկելով \(2\) -ի, \(3\) -ի, \(4\) -ի, ինչպես նաև \(5\) -ի, \(6\) -ի, \(7\) -ի, \(8\) -ի, \(9\) -ի:
                                                                                                                                                                                          
  \(1\)   
\(2\)
\(3\)
\(4\)
\(5\)
shutterstock_82263961.jpgshutterstock_82263961.jpgshutterstock_82263961.jpgshutterstock_82263961.jpgshutterstock_82263961.jpg
\(6\)
\(12\)
\(18\)
\(24  \)
\(30\)
 
\(6\)
\(7\)
\(8\)
\(9\)
shutterstock_82263961.jpgshutterstock_82263961.jpgshutterstock_82263961.jpgshutterstock_82263961.jpg
\(36\)
\(42\)
\(48\)
\(54\)
 
\(6· 2 = 12\)     Վեց անգամ երկու հավասար է տասներկուսի:

\(6· 3 = 18\)     Վեց անգամ երեք հավասար է տասնութի:

\(6· 4 = 24\)     Վեց անգամ չորս հավասար է քսանչորսի:

\(6· 5 = 30\)     Վեց անգամ հինգ հավասար է երեսունի:
 
\(6· 6 = 36\)     Վեց անգամ վեց հավասար է երեսունվեցի:
 
\(6· 7 = 42\)     Վեց անգամ յոթ հավասար է քառասուներկուսի:
 
\(6· 8 = 48\)     Վեց անգամ ութ հավասար է քառասունութի:
 
\(6· 9 = 54\)      Վեց անգամ ինը հավասար է հիսունչորսի:
6 -ի բազմապատկում
Արտադրիչների տեղերը փոխելով՝ կստանանք.
 
\(2 · 6 = 12\)   
  
\(3 · 6 = 18\)   

\(4 · 6 = 24\)  
  
\(5 · 6 = 30\)   
 
\(6 · 6 = 36\)  
 
\(7 · 6 = 42\)  
 
\(8 · 6 = 48\)  
 
\(9 · 6 = 54\)