Գրի՛ր 24 և \(b\) թվերի քանորդը:
 
(Թվերը, տառերն ու նշանները գրի՛ր առանց բացատի)
 
Եթե \(b = \)4, ապա քանորդը հավասար է  -ի: